Forskelligt

Lidt "slægtshistorie".

 

Fra en ældre slægtsbog er flg. fundet nedskrevet.

I den forbindelse kan meddeles, hvad maaske ikke er uden interesse, at den 12. september 1752, før Godtfried Godtfriedsen Appel giftede sig anden gang, udsagde han (d.v.s skiftede med) børnene af første 1. Ægteskab og forpligtede sig til at give dem følgende mødrene Arv:
Sønnen Christian en forsvarlig Klædning, .... se mere klik her

Testamente

Jeg undertegnede Jens Petersen Appel har besluttet at gjøre følgende bestemmelse med hensyn til min død.
Min Hustru Kjerstine Magrethe ....se testamentet i håndskrift så klik her
 

Arveskifte efter Kjestine Margrethe Appel

Jeg undertegnede Fru Kjestine Appel, Rangstrup pr. Agerskov, bestemmer herved, at de mig tilhørende Aktiver skal fordeles mellem .... se mere klik her

Konfirmationsord med billede skrevet d. 5. april 1925.

Der er givet flg. to Bibelord:
Vi blive retfærdiggjorte uforskyldt af hans Nåde ved den forløsning, som er ....
Desuden står der flg.: Margrethe Cecilie Appel, født den 26. februar 1911, døbt den 3. april 1911, konfirmeret den 5. april 1925 i Hellevad Kirke. Sig. H. Larsen
Se billedet - klik her
 

Gamle poesibøger

Poesibog fra 1897 som har tilhørt Kjestine M. (Aagaard) - se mere klik her
 
Højskoleminder fra Jens C. Appels højskoleophold på LMH vinteren 1935/36 - se mere klik her

Kjære Kjestine Aagaard!

Du skal da have et par ord denne gang. I har det vel nogenlunde godt? og vil Du ikke fortælle mig lidt om hvordan Anne har det? for jeg ved ingenting om hende og jeg længes efter at vide det og hvorledes går det Christian? og er Din fader rask? hvordan er det med din moder? Jeg har hørt at Du skal ud og Tjene til Mai - se mere klik her.
 

Salgsdokument

Dokumentet vedrører et ejendomssalg fra 11. februar 1835.
Jes Gottfriedsen Appel sælger til Peter Nissen Terp fra Hinderup en ejendom med 3/4 plov jord (1 plov jord var ca. 48 tdr. land). ....se mere klik her
 

Billede af Marius

E53-F70 Marius Godtfred Peter Appel, født 14.08.1877. Billede af Marius som 9 årig i 1886. Tegnet af Knud Larsen (1865 - 1922) - se billedet klik her

Postkort

Til:
Fru Ode Terp
adr. Lehrer M. Bøttker
Emilienstr. 9
Hamburg 19 .... Klik her